?

Log in

No account? Create an account
 
 
04 November 2005 @ 08:33 am
PA & CP...  
Yey! Tapos na PA ko... ako naman... same as Kai (bakit kaya? ;p)
mostly 3s and one 4...

pero... hmm... pero baka different kami ng mga number 4.....

ah... my phone died today...
Rest in Peace phone.

I either have to buy a new battery or get a new phone...... buy new battery. ;p

Guys! Goodluck din sa mga PA nyo! :D

Goddess Blessings! ^_^
 
 
Currently Feeling: chipperChirp! ;p
Currently Listening to: "Invoke" -Gundam Seed Destiny
 
 
 
Kikai Bratinella: 03purplepretzel on November 4th, 2005 06:09 pm (UTC)
well done, Revo!! :D
and hahaa...kala ko kung ano nangyare sa phone mo. new batt lang pala.
madali lang yan.

BONUS NA!